Tytuł artykułu: Migracja zanieczyszczeń w rejonie starego składowiska odpadów z pionową przesłoną przeciwfiltracyjną

Autorzy: WYCHOWANIAK, D.

Słowa kluczowe: składowisko, migracja zanieczyszczeń, monitoring wód, modelowanie przepływu

Streszczenie: W artykule przedstawiono i zdefiniowano procesy zachodzące w migracji zanieczyszczeń ze składowiska odpadów w nawodnionym ośrodku gruntowym. Omówiono również sposób zabezpieczenia składowiska przed migracją zanieczyszczeń oraz założenia modelu numerycznego przepływu i migracji zanieczyszczeń na przykładzie starego składowiska odpadów „Łubna”. Przeanalizowano wyniki systematycznych badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie składowiska z okresu przed i po wykonaniu przesłony przeciwfiltracyjnej.

Cytowanie w stylu APA: Wychowaniak, D. (2013). Migracja zanieczyszczeń w rejonie starego składowiska odpadów z pionową przesłoną przeciwfiltracyjną. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (1), 45-55.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wychowaniak, 2013), następne powołania: (Wychowaniak, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Wychowaniak, Dorota. "Migracja zanieczyszczeń w rejonie starego składowiska odpadów z pionową przesłoną przeciwfiltracyjną." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 59 ser., vol. 22, nr 1, (2013): 45-55.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wychowaniak 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wychowaniak_2013_PNIKS, author={Wychowaniak, Dorota}, title={Migracja zanieczyszczeń w rejonie starego składowiska odpadów z pionową przesłoną przeciwfiltracyjną.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN59/A5/art5.pdf}, year={2013}, volume={22 (1)}, number={59}, pages={45-55}}

Pełny tekst PDF


Go Back